OnePage

This fully responsive theme is created for professionals, who want to introduce their services in catching eye way.

Control Panel allows You to adapt the website for any type of activity:
Custom logo
Custom backgrounds
Custom favico (website icon)
Social links to Your profiles
Contact details (phone, e-mail)
Slideshow (content, style, background music and time of events)

OFFER:
Galleries of the services available from each photo on the grid

ABOUT:
Preformatted module as two main topics

CONTACT:
Encouraging text
Contact form
Captcha code for anti-spam protection
Contact details (phone, e-mail, skype, location)

SLIDESHOW (Gallery):
Fullscreen mode switch
3 types of transition animation
Setting seperately the lenght of displaying one photo and transition animation
Background music and mute button
Manual navigation possibility

Diese responsive Schablone ist für Profis konzipiert, die ihre Dienstleistungen verlockend präsentieren möchten.

Dediziertes Bedienfeld ermöglicht Ihnen, die Webseite an beliebige Branche anzupassen:
Eigenes Logo
Eigene Bildhintergründe
Eigenes Webseite Icon in Browser-Tab
Links zu sozialen Netzwerken
Kontaktdaten (Telefon u. E-Mail)
Diaschau (Inhalt, Animationsart, Musikhintergrund, Dauer des Anzeigens und Übergang zum nächsten Foto)

ANGEBOT:
Das Dienstleistungen darstellende Fotonetz, das zu Unterseiten mit Galerie und Beschreibung navigiert

ÜBER UNS:
preformatiertes Modul mit zwei Themen

KONTAKT:
ermutigender Text
Kontaktformular mit Spamschutz
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

DIASHAU (Galerie-Button):
Vollbild
3 Animationsarten
getrennte Festlegung der Anzeigedauer des Fotos und Animation für den Übergang
Musikhintergrund und "Ausblenden?-Button
Option des manuellen Scrollens

Ten responsywny szablon został stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy chcą zaprezentować swoje usługi w przyciągający wzrok sposób.

Dedykowany Panel Sterowania pozwoli Ci dostosować stronę pod dowolną branżę:
Własne logo
Własne tła
Własną ikonę w zakładce przeglądarki
Linki do sieci społecznościowych
Dane kontaktowe (telefon i e-mail)
Pokaz slajdów (zawartość, typ animacji, muzyka w tle, czas wyświetlania i przejścia do kolejnego zdjęcia)

OFERTA:
Siatka zdjęć reprezentujących usługi, prowadzących do podstron z galerią i opisem

O NAS:
Preformatowany moduł z dwoma tematami zagadnień

KONTAKT:
Tekst zachęcający
Formularz kontaktowy z ochroną antyspamową
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

POKAZ SLAJDÓW (Przycisk Galeria):
Tryb pełnoekranowy
3 rodzaje animacji
Oddzielne ustawienie czasu wyświetlania jednego zdjęcia i animacji przejścia
Muzyka w tle i przycisk "Wycisz"
Możliwość ręcznego przewijania